Andırın Türküleri - Ilgıt Ilgıt Bir Yel Esti Urum'dan 3

Bu sayfada Andırın yöresine ait Ilgıt Ilgıt Bir Yel Esti Urum'dan 3 türküsünün sözleri bulunmaktadır.

Türkü Sözü

Ilğıd ılğıd bir yel esti urumdan
Duydum hali perişandır Avşar'ın
Gam kasavat gitmez oldu serimden
Yönü gurbet ele düştü Avşar'ın

Avşar'ıma bu işler de güç oldu
Osmanlı elinde altınımız tuc oldu
Gözü kanlı şahbazlarım nic’oldu
Duydum eli gitmiş de of Avşar'ın

Bize haram oldu Çukurovalar
Uçtu şahin ıssız kaldı yuvalar
Katar katar olmuş tülü mayalar
Bozulmuş katarı eli Avşar'ın

Pınarları yoksul dutmuş akmayor
Mor menevşe dize çıkmış kokmıyor
Avşar iskan etmiş geri bakmıyor
Duydum karsalanmış gülü Avşar'ın

Annacında koca bir ersen dere
Bülbül gibi garibim düştüm zara
Gerdeni beyaz da sim kekil kara
Yavşan yetiştirir sağı solu Avşar'ın

Oymak oymak çadırları kurulur
Sağanları süt sağmadan yorulur
Sürüleri Binboğa’ya vurulur
Yayla kuşu kızı oğlu Avşar'ın

Koyun arasında kuzu meleşir
Yağ yoğurdu her tarafa ulaşır
Yiğitleri Çeçenlerle uğraşır
Bilekleri çelik dolu Avşar'ın

Türkünün Hikayesi

(Devamını Göster) 1— Bozlak Ayağı : Bozlak melodisi yalnız saz ile çalınarak gösterilir (bazen, bozlağın yalnız son kısmı çalınarak ayak gösterilmiş olur. Doğrudan doğruya ses ile bozlağa başlanabilir ise de, saz ile söylenirken evvelâ sazın ayak göstermesi tarza daha uygun sayılır). 2— Bozlak : Ayağın sonunda ses melodiyi alınca saz akompanye durumuna girer. Arada bir melodiye iştiraki, takip şeklindedir. a) Tonik notasının bir oktav incesinden makamın esas durağı gösterilmek kastıyla düz olarak başlangıç yapılır ve münasip şekilde uzatılır. Durmadan hemen doğrudan doğruya karar perdesine nazaran on ikinci yani kentin bir oktav incesine çıkar (türkünün en son perdesidir), burada bir müddet devam [eder] ve iki perde arasında dolaşarak tekrar gösterdiği yere iner. Hafif bir yedili gösterişi ile bir nefeslik duraktan sonra tiyers oktavından alarak bu sefer kent fasılasına düşer ve burada bir muvakkat kararla kalır (birinci esas bölüm). b) Tekrar aynen birinci başlangıç gibi alarak gösterdiği yere düşünce tekrar birincideki gibi yedili perdenin hafif gösterişi ile tekrar tiyers oktavından alarak bu sefer kart perdesine düşülür. Bir müddet durulduktan sonra tiyers ve sekont üzerinden karara varılır (bozlağın kuruluşundaki umumî bölümlerdir. Daha başka birçok bozlak tarzları vardır ki bunları neşriyatımız devam ettikçe göstereceğiz). Buradaki "Yüksek Avşar Bozlağı", mevzu itibariyle bir isyanın ifadesidir. Hakikatin meçhule karışması, dolayısıyla bir kahramanın harap olan varlığı karşısında duyduğu acının intikamını almak kastıyla içinin alevlenmesi, en samimi bulduğu tabiata haykırışının ifadesidir. *** Dağlı ve aşiret musikisindeki ağzın bir örneği olan Bozlağın muhtelif tarzı olduğuna göre buradaki tarz ise, Yüksek Avşar Ağıt Bozlağıdır. Ağıt kelimesi de ilâve edilince bir feryadın toplu olarak ifadesini canlandırmaktadır. Bozlağın Mevzuu: Aşiretlerin göçebe hayatları sırasında bir Avşar aşireti, Adana'nın Çukurova bölgesindeki bir kışlakta, kışlamak üzere yerleştiği bir sırada o taraflarda bulunan diğer bir aşiretle yer dolayısıyla aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor, iki aşiret birbiriyle tutuşarak harp etmeğe başlıyorlar, iki taraftan epeyce kan dökülüyor, nihayet o zamanın hükümeti vakaya el koyarak aşiret beylerini tutup zindana atıyor, aşiretleri de o bölgeden sürgün ederek dağıtıyor. Aradan epey zaman geçiyor ve aşiret beyleri mahkûmiyetlerini zindanda tamamladıktan sonra çıkıyorlar. Avşar Aşireti’nin beyi, aşiretinin bulunduğu yere gelip bakıyor, görüyor ki orada hiç kimse kalmamış. Nereye gittiklerinden de haberi olmadığı için çok müteessir oluyor. Bunun üzerine bu bozlağı, oradaki eski çadırın yerinde söylüyor ve tab'asını aramak üzere atını dizgiliyor. Kaynak: Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler I, Ferruh Arsunar, CHP Halkevleri Yayımları, Milli Kültür Araştırmaları IV, Ankara, 1947

Sayfa Bilgisi

Kaynak Kişi:
Sayfa Gösterimi:
1179
Oylama:
0.0 (0 kişi oyladı)
Oy Ver:

Yorum Yaz

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama:
Güvenlik Kodu
 

Andırın Türküleri

Daha Fazla Türkü Sözü

Türküye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Yöreye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Sitemizde ücretsiz-bedava mp3 download linkleri bulunmamaktadır.
Internetten MP3 indirmek yerine sanatçıların albümlerini satın alarak onlara destek olunuz.
Siteye şarkı sözü eklemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

© 2014 - 2021 Türkü Sitesi bir Web Sitesi projesidir.