Karaman Türküleri - Elhamdülillah

Bu sayfada Karaman yöresine ait Elhamdülillah türküsünün sözleri bulunmaktadır.

Türkü Sözü

Elhamdülillah ........... alel a’la
Bu cenge nusret-i Sübhan yetişti
Yüz yirmi dört bin peygamber ile
Din serveri fahr-i ekvan yetişti

Sunuf-u evliya kalktı ayağa
Bir hareket geldi yazıya dağa
Ervah-ı şüheda sol ile sağa
Can Hüseyin şah-ı cihan yetişti

Gazi Kemal Paşa hazretlerine
Aşk olsun kemal-i izzetlerine
Bu canın yüz suyu hürmetlerine
Bize Hakk’tan lütf u ihsan yetişti

Görülmedi böyle bir keremkani
Fikriyle fethetti bütün cihanı
Ecanib dediler Ali-i Sani
Bil şah-ı merdan-ı zaman yetişti

Vezir-i azamdır ol İsmet Paşa
Pervaneler gibi saldı ateşe
Bu emekler boşa gider mi haşa
Feda-yı can eden arslan yetişti

Sair zabit dahi sıdk ile tuttu
Hulusla askerin önünde gitti
On üç günde Yunan yerlere attı
İzmir’e bir parça kalan yetişti

İstedi İzmir’i Yunan ordusu
Yunan’ınki şimdi bir can kaygusu
Attılar deryaya kalan bakisi
Atina’ya canı olan yetişti

Anadolu on dört günde paklandı
Yolu ile düşmanımız haklandı
Köşe bucak kafir var mı yoklandı
Her tarafa emr-i ferman yetişti

Afyon’da sur tellerini kestiler
Allah Allah ile birden bastılar
Kırıldı kuvvesi Yunan giydiler
Birden bire kızıl uçan yetişti

Kurtulanlar topal oldu kör oldu
Bu harp feth-i Hayber ile bir oldu
Kalktı zulmet şükür cihan nur oldu
Doğdu güneş mah-ı taban yetişti

Yedi cephe tuttu Türk’ün askeri
Yunan’a ejderha oldu her biri
Ele geçenlerde kalmadı diri
Ol başını alıp kaçan yetişti

Tayy-i mekan etti yerler kavuştu
Hesapsız mühimmat koydu savuştu
Ruzigarlar esti toza karıştı
Arkasından acı duman yetişti

Bin üç yüz otuz dokuz senemiz
Yüz senedir topa karşı sinemiz
Neler çekmiş hem anamız babamız
Gör sabır eyle arifan yetişti

Yaşasın rüesa hem alelusul
Yaşasın vükela ve sahib-i ukl
Yaşasın asakir mevcud-u cedvel
Yaşasın milletten kurban yetişti

Yaşasın kamilen hep ehl-i iman
Havuzda ve göllerde bütün ihvan
Yaşasın Türkiye yaşasın vatan
Bu harbe vuhuş tiran yetişti

Harpten firar eden dinsiz haindir
Onların katli de farz-ı ayndır
Bize canın lazımlığı bugündür
Bu devlete sanma her can yetişti

Kıyamette iş bu dünyanı bekası
Beş kişiden mürekkeptir ihyası
Üç dört değil rûb-u meskun a’dası
Alem-i rahmete Rahman yetişti

Almış iken bütün kafir cihanı
Ecnebiler ibret tuttu Yunan’ı
Türkiye kubbenin şems-i tabanı
Dil salana kahr-ı Yezdan yetişti

Çün üç yüz otuz üç müslüman
Bizde ecnebide bulunan ihvan
Beş insandan çoğaldı bu ins ü can
Bize ihmal gaflet keslân yetişti

Yekdiğerimiz kovalaşmayalım
Yalan bühtan gıybet söyleşmeyelim
Biz niçin yalvarıp ağlaşmayalım
Kemikten iliğe isyan yetişti

Ne de satıcılar helal getirir
Ne dükkancı sıdkı bütün oturur
Bu kazanca hiç eksik mi yetirir
Bize her taraftan noksan yetişti

İsteyiksiz köpek gitse sürüye
Gider mi çobanın işi ileriye
Davet eder bütün kurdu beriye
Pay yarıya denen hayvan yetişti

Ya martına parmağını çaldırır
Nargil suyu içerinizi soldurur
Kendini imansız dinsiz öldürür
İblis aldı şimdi mihran yetişti

Kardeşlerim eli ele alalım
Evvela biz Hakk yolunu bulalım
Yaradana sadık bir kul olalım
Kulluk eden kula sultan yetişti

Ne ayarı güzel kantarı çekeriz
Kilo dolu alır noksan dökeriz
Ne tarlaya helal tohum ekeriz
Hallerimiz çok perişan yetişti

Ne kadın anlatır ere halini
Ne avrada er inanır malını
Bekler ikisi de fırsat yolunu
Araya bir fesat hicran yetişti

Çün mufassal yaptık biz bu destanı
Şimdilik uyuttuk bu çevrestanı
Geçin öne yaptırmayın ziyanı
Sayenizde çok saye-ban yetişti

Buyralım mektebe evlatlarımız
Her fenden okutmak mutadlarımız
Ne fena mahsül-ü icatlarımız
Der odun çekmeye oğlan yetişti

Ecnebi kadar mı bizdeki akıl
Fakat terbiyeden gafiliz gafil
Bu gidişat doğru değil velhasıl
Demek ki insandan hayvan yetişti

Güfrani girdi altmış yaşına
Tac-ı devlet mi konuldu başına
Karar olmaz Azrail’in işine
Ecel bugün yarın hemen yetişti

Sayfa Bilgisi

Kaynak Kişi:
Karamanlı Gufrani
Sayfa Gösterimi:
1717
Oylama:
0.0 (0 kişi oyladı)
Oy Ver:

Yorum Yaz

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama:
Güvenlik Kodu
 

Karaman Türküleri

Daha Fazla Türkü Sözü

Türküye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Yöreye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Sitemizde ücretsiz-bedava mp3 download linkleri bulunmamaktadır.
Internetten MP3 indirmek yerine sanatçıların albümlerini satın alarak onlara destek olunuz.
Siteye şarkı sözü eklemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

© 2014 - 2021 Türkü Sitesi bir Web Sitesi projesidir.