Turkuler Türküleri - Alman Tahtelbahirlerinin Faaliyetleri 2

Bu sayfada Turkuler yöresine ait Alman Tahtelbahirlerinin Faaliyetleri 2 türküsünün sözleri bulunmaktadır.

Türkü Sözü

Başladım yine bir güzel destana
Yan gözle bakmayan çok ihvanımız
Yazmak için buldum dürlü bahane
Okunur her yerde bu destanımız

Söyleyim sizlere hakikat hali
Bugün askerler arslan misali
Asla düşünmezler ehl-i ayali
Yaradan gözedir var imanımız

İşidin hatıra geldi bir sürur
Sokulub düşmana ok gibi urur
Bazı da denizin altında yürür
Tahtelbahir ama su yılanımız

Yerden mi çıkdı gökden mi indi
Yetişüb düşmanın göğsüne bindi
Balık mı yılan mı bilinmez imdi
İçinde Osmanlı hem Almanımız

Bir batar bir çıkar bir koşar atlar
Heman torpilleyüb o anda patlar
Düşmanlar göremez hırsından çatlar
Yokdur denizde de hiç gümanımız

Ey alçak İngiliz Fransızlar
Tahtelbahirleri gördü mü gözler
Aceb bu günlerde nasıldır sizler
Demeyin kimseye çok ziyanımız

Daha ne oldu ki neler olacak
Batub donanmanız deniz dolacak
Türkler intikamın böyle alacak
Diyerek söylüyor hep lisanımız

Tahtelbahirlerde kırk ikilikler
Düşman zırhlısında açar delikler
Sanki bir avcıdan kaçar keklikler
Lakin tutmak içün var kapanımız

Torpidolar ile torpido geçer
Koşarlar düşmana hep üçer üçer
Atarak mermiyi yaralar açar
Kalede de hazır top atanımız

Tahtelbahirler yılana benzer
Düşman zırhlıları korkarak gezer
Projektör dahi o saat sezer
Bunlarda bizim asıl canımız

Uçub tayyareler keşf olur daim
Belki düşmanlar şu sıra naim
Olur ki uyumaz bulunur kaim
Bu yolda pek çokdur çalışanımız

Osmanlı Almanlar faaliyetde
Avusturya dahi yürür elbetde
Düşmanlar mahvolur yakın müddette
Artdıkça artmakdadır dermanımız

Neler düşünmüşler bu Alamanlar
Boş durmayarak çalışmış onlar
Şimdi de bir yandan veriyor şanlar
Derler ki boş geçmez hiç zamanımız

Tahtelbahirleri koymuş sıraya
Jeplinleri dahi salmış hevaya
Kırk ikilikleri yaymış karaya
Bunları isbata var nişanımız

Dehşetli esliha çıkıyor andan
Tertemiz çıkmalı bu akan kandan
Zira bu harblere sarıldık candan
Yakında söylenür dilde şanımız

İşidin düşmanlar Alamanları
Takdir ediyor herkes anları
Dünyayı tutacak şimdi şanları
Pes dedi bunlara hep müselmanımız

Korkutdu düşmanı bu aletleri
Son sistem yapmak hep adetleri
Fünuna pek çokdur riayetleri
Bizim de vardır çok insanımız

El-hasıl Alaman her medhe layık
Çünkü düşmanlara kat-be-kat faik
Bunları isbata çokdur vesaik
Sıdk ile söyler çün vicdanımız

Alçak İngiliz gayetle zengin
Müttefikler ise bulmadı dengin
Fransız Moskof dalmışdır engin
Haliniz bilürüz var izanımız

Oldun bir dilenci utanmaz Moskof
Nefesin darlaşdı edersin çof çof
Fransız da der ki yanıyorum of
Duyuldu hal-i perişanımız

Osmanlı Alaman Avusturya'yı
Bunlar titrediyor şimdi dünyayı
Verecek etrafa parlak zıyayı
Bu yola var ahd ü peymanımız

Güya etdiniz sizler ittifak
Açıldı derdler hep ufak ufak
Düşdü aranıza bir büyük nifak
Duydukça artmakdadır şükranımız

Soğuk durmayınız sokulun biraz
Sık sık görüşelim olmasın dıraz
Bombalar mermiler edelim kiraz
Görmek arzu eder kahramanımız

Karada denizde hakimiz bizler
Nereye baş ursan kalmadı yüzler
Sulh içün sizlerde dönüyor sözler
Bu yolda var çünkü ezhanımız

Kalmadı kol kanad kırıldı sizde
Alaman kazandı doksanı yüzde
Avusturya dahi dolaşır düzde
Bizim de çalışur çok arslanımız

Hele tayyareler etmiş meleke
Tayeran ederek çıkar feleğe
Düşmanı düşürür hak-i helake
Vardır meharetli zabitanımız

Tahtelbahirlerde çokdur işgüzar
Denizin altında yürürken uzar
Düşman gemisinin safını bozar
Bunlarda muktedir var erkanımız

Aceb bu harbe muhasib var mı
Düşmanlar dost arar düşünmez yar mı
Yalvarır demezler kimse duyar mı
Çokdur istatistik tutanımız

Gayet fenalaşdı düşman işleri
Çünkü hayırlıdır gördüm düşleri
Gayrı bundan sonra kördür dişleri
Bu yolda elde var fermanımız

Yılgındır düşmanlar gözlüyor sulhu
Moskof da aman der bulmasın subhu
Sizdeki it[ti]fakın yakındır feshi
Çıkacak intikam ü hicranımız

Ne kadar söylesem bitmez uzuyor
Bir halt edemezler fakat üzüyor
Tahtelbahirlerimiz durmaz yüzüyor
Yokdur düşmanlara hiç amanımız

Biraz ianeden edelim kelam
Gazilere olsun bizlerden selam
Dürlü hediyeler veriyor İslam
Bu yolda vardır çok şadanımız

Her daim lutf eder padişahımız
Bu lutfa sezadır ordugahımız
Vükela da çün bizim penahımız
Dünya durdukça dur hakanımız

Afv eder ihvanım varsa kusurum
Düşmandan zerrece yokdur füturum
Destanım doldu tamam süturum
Destanı var alub okuyanımız

Türkünün Hikayesi


(Devamını Göster)

Sayfa Bilgisi

Kaynak Kişi:
Eyüplü Mustafa Şükrü
Sayfa Gösterimi:
494
Oylama:
0.0 (0 kişi oyladı)
Oy Ver:

Yorum Yaz

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama:
Güvenlik Kodu
 

Turkuler Türküleri

Daha Fazla Türkü Sözü

Türküye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Yöreye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Sitemizde ücretsiz-bedava mp3 download linkleri bulunmamaktadır.
Internetten MP3 indirmek yerine sanatçıların albümlerini satın alarak onlara destek olunuz.
Siteye şarkı sözü eklemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

© 2014 Türkü Sitesi bir Web Sitesi projesidir.