Turkuler Türküleri - Yaradılış Destanı

Bu sayfada Turkuler yöresine ait Yaradılış Destanı türküsünün sözleri bulunmaktadır.

Türkü Sözü

Beyhude akıtma gözünden yaşı
Bu ahvale vakıf olamaz kişi
İptida yarattı Huda bir taşı
Anla nice kevn ü mekan eyledi

Ol gevhere Huda eyledi nazar
Oldu ulu derya olunur hazer
Rivayet edenler böylece yazar
On bölük ol derya revan eyledi

Evvel bölüğünden Arş-ı Mualla
İkinci bölüğü Felek-i Mecla
Üçüncü bölükten Levh oldu peyda
Dördüncüden mah-ı taban eyledi

Beşinci bölükte hirşid-i enver
Altıncı bölükten cennetler yerler
Yedinci bölükten ruz ü şek derler
Karanlığı zıya ayan eyledi

Sekizinci bölük melekut ahya
Dokuzuncu bölük Kürsü'dür hala
Onuncu bölükte ruh-u Mustafa
Serdefter-i peygamberan eyledi

Bu tarikte hamuş kaldı kamiller
Aklını perişan etti fazıllar
Hikmet-i Hudaya ermez akıllar
Kimini kul kimin sultan eyledi

Cümle yerin göğün aslı bu meğer
Kat bekat söylemek o da mı hüner
Uşaklar mektepte eylemiş ezber
Okuyup tesbih-i lisan eyledi

Sekiz cennet yedi tamudur hele
Söz uzar evlerin getirsem dile
Felekler cümle-i encümler ile
Muhtasar böyle dermeyan eyledi

Bir nev'e cevabı kılalım gayri
Aslımız anlayıp bilelim gayri
Atamız Adem'e gelelim gayri
Hikmet ile sun'-u Yezdan eyledi

Huda ferman etti çün ki Cibril'e
Binbir isimlerin getirdi dile
İncik toprağiyle mağribden bile
Aldı bin lutf ile bir an eyledi

Alnının toprağı Kabe'den heman
Butların toprağı Yemen'den inan
Mağribden maşrıktan illerin ey can
Dört kabza toprağın yeksan eyledi

O Çar-ı anasır olunur isnad
Hem nar ü hak ile ab iledir bad
Balgam safra soda kan ile bünyad
Etibbalar böyle beyan eyledi

Tıyn-ı pakin tertip eyledi Settar
Kırk yıl türab üzre eyledi karar
Cana ferman etti çün Perverdigar
Girip çıkıp Hakka iman eyledi

Bir hitap erişti ol demde cane
Adem'in batnına oldu divane
Hayata erişip baktı cihane
Hudaya hamd-i bipayan eyledi

Bu edada hasıl oldu sim ü zer
Arif olan alır sözümden hüner
Mürşiddir talibi eyliyen perver
Üstünde kamili eman eyledi

Bir kürsü Cebrail ol dem getirdi
Üstünde Hazreti Adem oturdu
Dört molla kürsüyü alıp götürdü
Kat bekat gökleri seyran eyledi

Çün Arş eşiğine kondu bu minber
Anda nüzul etti Adem Paygamber
Secde edip dedi Allahü Ekber
Cümle meleklere ferman eyledi

Saf besaf melekler eyledi sücud
Öyle olmuş idi hitab-ı Mabud
Secde eylemedi akıbet merdud
Azazil'i nice şeytan eyledi

Gururlanıp oldu emeği zail
Bilcümle melekler hocası kamil
Yetmiş bin yıl zikri hep oldu batıl
Lati halka ber gerdan eyledi

Cümle melekler de vardı hayrete
Başlayıp Adem'e dahi izzete
Alıp götürdüler anı cennete
Sohbet-i huri vü gılman eyledi

Bir zaman eyledi cennetin demin
Gaflet aldı anı olmuşken emin
Sol eğe kemiğin aldı Adem'in
Havva ile demin şadan eyledi

Birbirini bilip oldular şadan
Hülleler olundu anlara ihsan
Buğday ağacından görürsüz ziyan
Yemeyin diye Hak ferman eyledi

Erişti cennetin babına Şeytan
Düşnam ile sürdü o yerden Rıdvan
Akıbet ağzında Şeytan'ı yılan
Cennete getirip yılan eyledi

Ağzında Şeytan'la cennete girdi
Arayıp Adem'i Havva'yı gördü
Buğday yeyin deyu hileler kurdu
Emr-i Hakkı anlar nisyan eyledi

Eyledi anlara Şeytan iğvayı
Akıbet yediler dahi buğdayı
Feramuş ettiler emr-i Hudayı
Adem Havva böyle isyan eyledi

Meğer kim bu imiş hikmet-i Huda
Anlara verdi bu gafleti Huda
Aşikare oldu kudret-i Huda
İşte böyle terk-i cinan eyledi

Hasetle Azazil böyle iş etti
Peşiman oldular amma iş bitti
Cümle giydikleri hülleler gitti
Anlar eğnilerin üryan eyledi

Sürüldü cennetten Adem ü Havva
Tevbe kapısında Adem iptida
Rahmet kapısında Havva saniya
Çi faide zar ü efgan eyledi

Serendib'e indi Hazreti Adem
Cidde'ye erişti Havva da o dem
Kırk yıl ağladılar akıttılar dem
Biribirlerinden nihan eyledi

Emr-i Hak anlara oldu mülakat
Hasret ü firkatten buldular necat
Cibril nazil oldu edip iltifat
Sığır ile koyun ihsan eyledi

Ol koyunun yünün eğirdi Havva
Deriler dokudu Adem saniya
Eğnine kıldılar yozma bir aba
Giyip vücutların pinhan eyledi

Çıktığı adem cennetten çıplak
Setr için incirden istedi yaprak
Dört damla damladı incirden mutlak
Birin penbe-i rayegan eyledi

İkincisi ak dut dalından bildin
Üçüncü kara dut haberin aldın
Dördüncüsü şeker sözüme geldin
Musannifle Ömer beyan eyledi

Sayfa Bilgisi

Kaynak Kişi:
Aşık Ömer
Sayfa Gösterimi:
593
Oylama:
0.0 (0 kişi oyladı)
Oy Ver:

Yorum Yaz

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama:
Güvenlik Kodu
 

Turkuler Türküleri

Daha Fazla Türkü Sözü

Türküye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Yöreye Göre

A, B, C-Ç, D, E, F, G, H, I-İ, J, K, L, M, N, O-Ö, P, R, S, T, U-Ü, V, Y, Z

Sitemizde ücretsiz-bedava mp3 download linkleri bulunmamaktadır.
Internetten MP3 indirmek yerine sanatçıların albümlerini satın alarak onlara destek olunuz.
Siteye şarkı sözü eklemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz...

© 2014 Türkü Sitesi bir Web Sitesi projesidir.